Tng Long

?am M?Truy?n S?ngCung ??uC? ??i

Ngu?n: naxiaholic.wordpress.com; Edit: Na Xiaholic

240

Hon Thnh

12:48:20 12/11/2020

Tng Long

?nh gi: 0/10 t? 0 l??t
Truy?n Tng Long c?a tc gi? Th?t Giao B?ch () l c?u chuy?n v? ?? ti l?nh lng cay nghi?t m?nh m? hong ?? c?ng x Kin c??ng th?n thng ?nh v? th?

C Ng?t ngo nh? la miu C

C

N?u ng??i th ng??i ph?i lm g khi mnh ch? l m?t k? ph?c v? cho vua

Tri tim c?a mnh l?i b? t?n th??ng s?u s?c b?i v? ngoi uy phong ?? che m?t ?i s? d?u dng v?n c c?a y.

B? rung ??ng b?i nt c? ??c h?n ln trong nh m?t v?n lu?n l?nh nh?t c?a y.

Kh?ng ti no bi?t ???c y ?ang vui hay bu?n.

V?t b? c? t??ng lai c?a chnh mnh.

V?nh vi?n ph?c tng, v?nh vi?n knh s?, v?nh vi?n ng??ng m?, v?nh vi?n ??i ch? s? ph?n b? an bi.

M?i cho ??n m?t ngy.

Ng??i b?ng hi?u r? tnh c?m c?a y.

Li?u ng??i c cn ?? can ??m v s?c l?c.

?? n?m th? cht ng?t ngo kia hay kh?ng?

N?u b?n yu thch th? lo?i s?ng, c th? ?n ??c Huy?t v?c m ??, Danh vi?n c?ng l??c ho?c Nam chnh xu?t s?c nh?t

Nh?n xt c?a ??c gi? v? truy?n Tng Long

S? k? t?: 0

    Bnh lu?n Facebook